0

Democralese

Posted by marbel on Saturday 31/5/2008 in Internationaal, Nieuws, USA |

Vandaag is weer een belangrijke dag in de Democratische voorverkiezingen in de States, omdat de RBC (Rules & Bylaws Committee) het beroep van de staten Florida en Michican in behandeling neemt.

Voor wie het niet meer weet; de DNC (Democratic National Committee, het operationele landelijke bestuur van de Democratic Party) had vastgesteld welke staten in welke volgorde mochten voorverkiezen. Iowa en New Hamsphire mogen altijd vroeg, en Nevada en South-Carolina mochten ook vóór Supertuesday. Ik heb in eerdere posts al uitgelegd waarom dat belangrijk is.

Michigan vindt al langer dat het eigenlijk ook snel mag, omdat het vindt dat het groot en belangrijk genoeg is om mee te mogen profiteren van een vroege verkiezing. Voorgaande jaren werd het door dreigementen nog in het gareel gehouden, maar dit jaar zei het dat het zijn datum zou vervroegen als New Hampshire (dat als derde op de kalender was ingedeeld) zijn datum zou veranderen. New Hampshire deed dat vervolgens, zodat ze als tweede aan de beurt zou komen (alle vier de eerstingedeelde Staten vervroegden hun verkiezingen iets) en dus voor Nevada.

Maar Florida en Michigan vervroegden niet alleen; ze hielden hun verkiezingen daardoor ook vóór Supertuesday. Op Supertuesday was de verwachting dat de winnaar eigenlijk wel al bekend zou zijn, dus de voorverkiezingen daarna zouden minder (economische en publicitaire) impact hebben. De andere vier vervroegende Staten kregen dus achteraf toestemming en Florida en Michigan werden gestraft. De normale straf is dat je maar 50% van je delegates krijgt (de Republikeinen hebben dat bij alletwee ook gedaan), maar de DNC wilde een voorbeeld stellen en beslisten dat de Staten 0% van de gedelegeerden zou krijgen. De twee staten gingen in beroep en dat beroep wordt vandaag door de RBC in behandeling genomen.

Let wel: het is een politieke commissie, geen wetscommissie. Een van de belangrijkste argumenten voor de commissie zal dus ook zijn of ze een gebaar willen maken naar de Democratische kiezers van die staten, die alletwee groot zijn met een belangrijke rol in de Algemene Verkiezingen straks – en die alletwee paars zijn, niet overtuigend rood (Republikeins) of blauw (Democratisch). Daarnaast moeten ze de regels interpreteren en die blijken, als ik de vele discussies tussen wetsexperts mag geloven, niet heel eenduidig te zijn.

Extra argument voor Florida is dat de Rebublikeinen beslist hebben over de vervroeging van de voorverkiezingen, de Democraten hebben het nog met een rechtszaak tegen willen houden – maar konden niet meer met goed fatsoen tegenstemmen toen de datumvaststelling werd gekoppeld aan een wet waarin bij verkiezingen een papieren controlemechanisme verplicht werd. Persoonlijk vind ik de veelgebruikte mogelijkheid om allerlei niet terzake doende dingen in regeringsregelingen op te nemen heel vreemd, maar dat is weer een ander verhaal.

Extra complicatie bij Michigan is dat vijf van de Democratische kandidaten zich van het stembiljet hebben laten halen. Het publieke argument was dat ze immers beloofd hadden deze Staten over te slaan (“not participate in”) maar destijds werd het ook gezien als een gebaar dat ze bij de stemmers in Iowa en New-Hamsphire veel goodwill op zou leveren en dus extra stemmen. Democraten die niet op Clinton wilden stemmen (ongeveer een derde) kozen dus ‘uncommited’. Dat betekent dat dat gedeelte van de gedelegeerden bij de conventie in Augustus, waar officieel gestemd wordt welke kandidaat de Democraten gaat vertegenwoordigen, niet van te voren hoeft te beloven op één van de kandidaten te stemmen. Volgens mij hebben 31 van de 39 inmiddels al wel voor Obama gekozen, maar dat blijft dus allemaal heel informeel.

Kan de RBC die gedelegeerden aan Obama toewijzen? Zodat hij ze nu al kan optellen bij de gedelegeerde in zijn kamp en dus eerder de absolute meerderheid van gedelegeerden bereikt? Er circuleren zelfs al serieuze voorstellen om ook een deel van de Clinton-gedelegeerden aan Obama toe te wijzen (Obama’s voorstel was om alle Michigan-gedelegeerden eerlijk te verdelen, de helft voor hem en de helft voor Clinton).

Als ze beslissen om de straf terug te brengen naar de ‘officiële’ sanctie van 50%, kiezen ze dan voor alle gedelegeerden een halve stem geven of voor de helft van de gedelegeerden toewijzen? Met het rare systeem dat ze hanteren maakt dat wel degelijk verschil. In Florida bijvoorbeeld wint Clinton als iedere delegate een halve stem krijgt netto 19 gedelegeerden, maar als de helft van de gedelegeerden maar wordt gestuurd wint ze er maar 6 netto.

Wat voor Clinton ook een belangrijke overweging is, is dat ze de stemmers van die staten mee mag tellen bij de hoeveelheid mensen die op haar hebben gestemd. Als ze kan aantonen dat er meer personen op haar hebben gestemd dan op Obama, kan dat doorslaggevend zijn voor de Superdelegates. En alle partijen zijn het er inmiddels over eens dat DIE gaan beslissen wie de kandidaat wordt want met alleen de normale gedelegeerden redden ze het alletwee niet meer om een absolute meerderheid te krijgen. En de verwachting is dat ze bij de komende twee voorverkiezingen in Puerto Rico en South Dakota netto een flink aantal stemmers krijgt. Misschien zelfs genoeg om in alle mogelijke telscenario’s van Obama te winnen.

Hoewel de kans dat Obama de Democratische kandidaat wordt een stuk groter is dan dat Clinton het wordt, is het nog steeds geen zekerheid. De Obama supporters willen (logischerwijs) dat ze toegeeft dat zijn kans om te winnen zo groot is dat ze eigenlijk op moet geven, maar Clinton vindt dat ze door mag gaan zolang ze nog een kans om te winnen heeft. Tot nu toe zegt ze steeds dat het pas op de Conventie in augustus echt beslist gaat worden en dat ze dus tot dan doorgaat. De Obama supporters ageren dat daardoor de partij te verdeeld raakt en dat ze de strijd op moet geven.

Waarom er dan nog tot zo laat voorverkiezingen worden gepland, als het helemaal niet de bedoeling is om ze mee te laten tellen, is mij een raadsel. Als eind augustus te laat is om een effectieve campagne te voeren tegen de Republikeinse kandidaat (een ander veelgehoord argument) vind ik het ook vreemd dat ze hun conventie niet gewoon eerder inplannen. Maar ik word wel steeds blijer met ons simpele meer-partijen, parlementaire, coalitiegerichte systeem.

Als de race inderdaad tot de Conventie doorgaat, hebben we NOG een onverwachtse mogelijkheid. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet toelaten van gedelegeerden wordt namelijk genomen door de Credentials Committee. In april 2008 heeft de DNC al besloten dat de vertegenwoordigers van Florida en Michigan in de CC plaats mogen nemen, ongeacht of hun gedelegeerden wel of niet mee mogen doen op de Conventie. Hoewel Staten niet mee mogen stemmen over of hun eigen gedelegeerden daadwerkelijk plaats mogen nemen in de Conventie, mogen ze dat wel doen voor andere Staten… waardoor er nog interessante onderhandse afspraken kunnen worden gemaakt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2004-2022 marbelous All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.