Godsdienst en onderwijs

Posted by marbel on Tuesday 12/12/2006 in Nederland, Nieuws, Religie |

Persoonlijk ben ik eigenlijk tegen scholen die gebaseerd zijn op geloofsovertuiging. Als seculier humanist vind ik godsdienst een ideologie die alleen in de persoonlijke sfeer thuishoort en niet op opleidingsinstituten. Maar we hebben een land met godsdienstvrijheid en een van de verworvenheden waar hard voor gevochten is door mensen die daar zwaar aan tillen is gelovige scholen.

Dat islamieten dan ook eigen scholen willen, net als de christelijke stromingen en de orthodoxe joden, is dus niet vreemd – en als je het de ene groep toestaat moet je het de andere groep ook toestaan. Meten met twee maten is namelijk veel onNederlandser dan godsdienstig onderwijs. Maar laten we er dan wel voor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Bij de lagere scholen waren er aanloopproblemen maar inmiddels krijgt het overgrote deel daar een voldoende van de schoolinspectie. Bij de middelbare scholen gaat het wat minder jofel. De prioriteit zou dan moeten liggen op het helpen bereiken van een goed peil en juist de groepen die zelf veel waarde hechten aan scholen op godsdienstige grondslag zouden zich daar hard voor moeten maken. Het is dan ook heel jammer dat het CDA onder leiding van JP weer eens harder naar de Verdonkse kant van de VVD flirt dan naar haar achterban luistert.

In Nederland gaan we gewoon weer door met angst zaaien. Gezien de verkiezingsuitslag, waar grote groepen mensen vooral gestemd hebben op de naar binnen gerichte partijen (want dat is de overeenkomst tussen CDA, SP, Wilders en de Verdonkse VVD – hoewel de VVD altijd al meer eigen groepje eerst is geweest), is dat een strategie die aanslaat.Het verschil tussen lering trekken uit het verleden en Godwin’s Law is de meeste mensen niet duidelijk en ook buiten het internet zijn vergelijkingen met de tijd van de tweede oorlog uit den boze. Vreemd eigenlijk, want een beginnende trent die overeenkomt wil toch helemaal niet zeggen dat het allemaal naar dezelfde uitkomst leidt? Maar je mag er toch wel op wijzen dat die beginnende trent de potentie heeft om dezelfde foute kant op te groeien?

Gelukkig missen we de ‘rancune’ die in de geschiedenis vaak mee heeft gespeeld, hebben we niet het gevoel dat we ons hoeven te wreken op mensen. Als we dat idee gaan krijgen, dat we onderdrukt en afgezet worden, zijn we helemaal de pineut. Voorlopig is het de ‘andere partij’ die underdogs produceert die op een gegeven moment zo kwaad worden dat ze alleen nog maar willen slaan en vernietigen. Maar we moeten wel onderkennen dat we een maatschappij krijgen die vooral door angst wordt gevoed. En angstige mensen reageren niet rationeel, staan niet open voor andere dingen, en zoeken de veiligheid van een beschermende autoriteit. Ik wilde maar dat we ons nationaal zelfvertrouwen weer een beetje terugvonden, met de daarbijbehorende tolerantie en humor.

Deze ingezonden brief, van een leraar aan een islamitische school is daar al een stap toe. Laat je niet gek maken, laat je niet bang maken! Helaas, uit de reacties blijkt ook al dat er nog genoeg mensen zijn die te vast zitten in het angstige patroontje. Al zijn er wel reacties die weer bijna op mijn lachspieren werken. De meneer die zo vol overtuiging vertelt dat “islamitische scholen onnederlands zijn, o.a. vanwege het dwingende gebod tot dragen van die onzinnige hoofddoeken, het verbod tot het niet handen geven van vrouwen en meisjes, het niet mogen tonen van afbeeldingen van mensen en dier, en ueberhaupt het uitdragen van middeleeuwse opvattingen” weet vast nog niet zo veel van onze eigen streng-protestantse geschiedenis. Die in delen van onze eigen bible belt nog terug te vinden is. Inclusief kledingvoorschriften voor vrouwen en middeleeuwse opvattingen.

 

Copyright © 2004-2023 marbelous All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.